Belastingmaatregelen voor ondernemers

Als gevolg van de impact van de door het rijk ingestelde coronamaatregelen is besloten dat de gemeente zoveel als mogelijk aansluit bij deze maatregelen. Wat betekent dit voor de gemeentelijke belastingen voor ondernemers?

Besloten is om ondernemers de komende periode ook gericht op de gemeentelijke belastingen, zoveel als mogelijk te ontzien. Hiervoor zijn nu de volgende maatregelen genomen:

  1. alle ondernemers, dus ook ZZP'ers, krijgen uitstel van betaling tot 1 juli 2020;
  2. het in verband met deze uitgestelde betaling niet doorbelasten van invorderingsrente;
  3. tot 1 juli 2020 worden aan ondernemers geen nieuwe aanslagen opgelegd voor algemene belastingen zoals de onroerende-zaakbelastingen, precario-, reclame - en toeristenbelasting. Alleen voor specifieke zaken of diensten die rechtstreeks van de gemeente worden afgenomen (denk aan Leges of een parkeervergunning) worden nog wel aanslagen opgelegd. Ook deze aanslagen hoeven echter niet voor 1 juli 2020 betaald te worden.

De belastingaanslagen voor de maand maart zijn al aangeboden voor verzending. Dit kan niet meer worden tegengehouden. Ook voor deze aanslagen geldt voor ondernemers uitstel van betaling tot 1 juli 2020.

Heeft u nog vragen, dan kunt u op werkdagen van 9.00 uur tot en met 13.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Invordering, telefoonnummer 023-5563400, keuze 1.