Gemeentelijke belastingen

Als inwoner van de gemeente Wormerland krijgt u te maken met meerdere gemeentelijke belastingen. Cocensus voert deze belastingzaken voor de gemeente Wormerland uit.

Zelf regelen of contact opnemen met de gemeente Wormerland

U kunt via het digitale loket een aantal onderwerpen zelf verzorgen

Waardebepaling Wet WOZ

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Elk jaar wordt een WOZ-waarde vastgesteld voor onroerende zaken zoals woningen en bedrijfspanden.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de gemeentelijke belastingaanslag, dan kunt u hiertegen bezwaar indienen.

Veelgestelde belasting vragen

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde belastingvragen per categorie.

Raadplegen / Bezwaar / Aangifte

Hier kunt u digitaal uw WOZ-beschikking , taxatieverslag of aanslagbiljet gemeentelijke belastingen van de gemeente Wormerland raadplegen, bezwaar indienen of de aangifte toeristenbelasting verzorgen.