Gemeente Wormerland

Gemeentelijke belastingen

Als inwoner van de gemeente Wormerland krijgt u te maken met meerdere gemeentelijke belastingen. Cocensus voert deze belastingzaken voor de gemeente Wormerland uit.

Zelf regelen of contact opnemen met de gemeente Wormerland

U kunt via het digitale loket een aantal onderwerpen zelf verzorgen

Waardebepaling Wet WOZ

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Elk jaar wordt een WOZ-waarde vastgesteld voor onroerende zaken zoals woningen en bedrijfspanden.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de gemeentelijke belastingaanslag, dan kunt u hiertegen bezwaar indienen.

Veelgestelde belasting vragen

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde belastingvragen per categorie.

Raadplegen / Bezwaar / Aangifte

Hier kunt u digitaal uw WOZ-beschikking , taxatieverslag of aanslagbiljet gemeentelijke belastingen van de gemeente Wormerland raadplegen, bezwaar indienen of de aangifte toeristenbelasting verzorgen.

Laatste Nieuws

Controle hondenbelasting

27 augustus 2019

Omdat niet alle honden worden aangegeven voert de gemeente periodiek controles uit. In de periode van 7 oktober tot en met 29 november wordt er huis-aan-huis gecontroleerd op het bezit van honden.

Laatste Nieuws

Lokale lastenmeter

17 januari 2019

Met gebruik van de lokale lastenmeter kunt u voor de meest voorkomende belastingsoorten uw aanslagbedrag 2019 uitrekenen.