Roerende woon- en bedrijfsruimten belasting

De roerende woon- en bedrijfsruimtenbelasting (RZB) wordt geheven van de eigenaar van een roerende woonruimte en van de eigenaar en de gebruiker/huurder van onroerende bedrijfsruimten. 

Voorbeelden van roerende woonruimten:

  • woonschepen
  • woonwagens

Hoogte van de RZB

De gemeente bepaalt de hoogte van de RZB naar de situatie op 1 januari. Dit doet zij aan de hand van de WOZ-waarde van uw roerende zaak en de vastgestelde tarieven.

Tarieven 2021

De tarieven voor de RZB zijn vastgesteld als een percentage van de vastgestelde waarde. Er zijn verschillende tarieven en deze zijn als volgt vastgesteld:

  • eigenaren woningen, 0,11332% 
  • eigenaren niet-woningen, 0,18476% 
  • gebruikers niet-woningen, 0,20263%

Rekenvoorbeeld:

Voor een roerende woonruimte met een getaxeerde waarde van € 252.000 betaalt de eigenaar 0,11332% van € 252.000 = € 285,56.

Peildatum bij verkoop of overlijden

De peildatum van de aanslag RZB is 1 januari 2021. Een verkoop in de loop van 2021 leidt daarom niet tot een (gedeeltelijke) vermindering van de aanslag. Bij verkoop wordt door de notaris een evenredig gedeelte van het aanslagbedrag RZB-eigenaren met de koper verrekend. Dit is te controleren op de afrekening van de notaris. Koopt u in de loop van 2021 binnen de gemeente een roerende woon- of bedrijfsruimte dan ontvangt u geen (gedeeltelijke) aanslag. Ook een overlijden op of na 1 januari 2021 leidt niet tot een vermindering.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.