Deze WOZ-beschikking is niet voor mij bestemd. Wat kan ik nu doen?

Als u ten onrechte de WOZ-beschikking heeft ontvangen, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

U kunt digitaal bezwaar maken of u kunt het, bij de aanslag meegestuurde reactieformulier invullen en na ondertekening (inclusief bewijsstukken) terugsturen. Het reactieformulier stuurt u naar:

  • De Inspecteur Belastingen
  • Postbus 796
  • 2130 AT Hoofddorp

Uw bezwaar moet wel binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn.