Afvalstoffenheffing

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

 • U hebt recht op een ontheffing voor de afvalstoffenheffing bij een definitieve opname in een verzorgingshuis (geen ziekenhuis). U kunt binnen zes weken na de opname een verzoek om ontheffing sturen aan:

  ·         de Inspecteur Belastingen
  ·         Postbus 16
  ·         1960 aA Heemskerk

  Stuur bij uw verzoek bewijsstukken mee waaruit blijkt dat u definitief bent opgenomen in een verzorgingshuis. Als u uitstel van betaling wilt voor de aanslag afvalstoffenheffing dan moet u dit in uw verzoek vermelden. Vermeld daarbij het bedrag waarvoor u uitstel van betaling wilt.

 • Op het aanslagbiljet staat bij de afvalstoffenheffing aangegeven over welke periode van het jaar u wordt aangeslagen. Meestal is dit het hele jaar. Als u in de loop van het jaar in de gemeente bent komen wonen, dan staat hier een kortere periode.

 • U kunt een bezwaar hiertegen indienen. U kunt u digitaal bezwaar indienen of door het reactieformulier dat u bij de aanslag heeft ontvangen ingevuld, ondertekend en inclusief bewijsstukken terug te sturen naar:

  ·         de Inspecteur Belastingen
  ·         Postbus 16,
  ·         1960 AA Heemskerk

  Uw bezwaar moet wel binnen zes weken de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn.

 • Nee, een wijziging in de loop van het jaar in de gezinssamenstelling zal niet leiden tot een (gedeeltelijke) vermindering van de aanslag afvalstoffenheffing.

 • Omdat u na 1 januari in de gemeente Wormerland bent komen wonen krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing voor het aantal volle kalendermaanden dat u in dit belastingjaar binnen de gemeente woont. Op uw aanslagbiljet kunt u zien over welke periode het gaat.

  • het vaste tarief per perceel € 279,52
  • het vaste tarief wordt per lediging van een container van 140 liter restafval, vermeerderd met € 5,66;
  • het vaste tarief wordt per lediging van een container van 240 liter restafval, vermeerderd met € 8,70;
  • het vaste tarief wordt bij ontgrendeling van de ondergrondse container (bij hoogbouw) vermeerderd met € 2,18 (60 liter zak) of € 1,09 (30 liter zak).

  Met ingang van 2022 bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel betaalt ieder huishouden. Het variabele deel is afhankelijk van het aantal keren dat u restafval aanbiedt en wordt pas na afloop van het jaar opgelegd.

  U kunt uw ledigingen/inworpen digitaal raadplegen.

  Voor vragen over het aantal ledigingen kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken, bereikbaar op telefoonnummer 075-6512100.

 • Kunt u door een laag inkomen de afvalstoffenheffing niet betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.