Gemeentelijke belastingen

Als inwoner van de gemeente Wormerland krijgt u te maken met meerdere gemeentelijke belastingen. Cocensus voert deze belastingzaken voor de gemeente Wormerland uit.

Openbaarheid WOZ-waarde woningen

Eind 2016 is de WOZ-waarde van woningen openbaar geworden. Omdat de gemeente Wormerland op deze landelijke voorziening is aangesloten, is de WOZ-waarde raadpleegbaar in het 'WOZ-waarde loket'. In het WOZ-waarde loket kunnen de WOZ-waarden van alle woningen binnen de gemeente waarvan de WOZ-beschikking is verzonden, worden geraadpleegd. De openbaarheid beperkt zich tot het individueel raadplegen van de WOZ-waarden van woningen. WOZ-waarden worden niet massaal verstrekt.

Aanslagen ontvangen via MijnOverheid

Wilt u uw aanslagen gemeentelijke belastingen voortaan digitaal ontvangen? Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid. Dit is uw persoonlijke brievenbus waarin u post van Cocensus en andere overheidsinstellingen digitaal kunt ontvangen zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, RDW, Sociale Verzekeringsbank en het UWV. Ga naar mijnoverheid.nl om u te registreren via uw DigiD. Dan ontvangt u uw eerstvolgende aanslagen gemeentelijke belastingen digitaal. Laat hiervoor dan wel de GR Cocensus bij het onderdeel Samenwerkingsverbanden aangevinkt staan.

WOZ-beschikking bij huurwoningen

Met ingang van 2016 stuurt de gemeente de WOZ-beschikkingen ook aan huurders van woningen. Dit hangt samen met de wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). De WOZ-waarde speelt bij het bepalen van de maximale huurprijs van woningen een grotere rol. Dat is voornamelijk het geval bij huurwoningen in de gereguleerde sector. Voor meer informatie kunt u uw verhuurder of de website www.huurcommissie.nl raadplegen.

Vragen en antwoorden

Hebt u vragen over de WOZ-waarde van uw pand of over uw belastingaanslag? U vindt antwoorden en meer informatie bij de 'Veelgestelde belasting vragen'